Execució i Seguiment

Inicio » Serveis » Execució i Seguiment

Execució i Seguiment

Del disseny a la realitat: execució i control d’estratègies

La clau per al progrés organitzacional rau en el seguiment periòdic i meticulós. Els plans d’acció degudament implantats, juntament amb la identificació i el monitoratge dels principals indicadors d’èxit, són fonamentals per avaluar l’impacte i l’èxit en la implantació de l’estratègica. A més, comptar amb una Oficina de Gestió de Projectes eficient garanteix un enfocament coordinat i una execució efectiva de les activitats i projectes.

b

Plans d'Acció i Implementació de l'estratègia

L’estratègia sense execució no permet assolir la visió i els objectius plantejats. És per això que creiem que una bona reflexió estratègica ha de culminar amb l’establiment de Plans d’Acció anuals o d’un portafoli de Projectes Clau, que són el que realment transformarà l’organització en la direcció desitjada. Aquests plans detallats proporcionen una guia concreta amb recursos, terminis i responsabilitats per aconseguir les fites marcades.

b

Identificació i monitorització dels principals indicadors d'èxit

Per fer un seguiment de l’avanç de les accions o projectes establerts, és important monitoritzar aquells indicadors d’èxit que ens donen informació útil sobre l’exercici de l’organització. Així mateix, és imprescindible no perdre de vista el vessant estratègic de l’execució. La construcció de quadres de comandament tant operatius com estratègics és necessària per poder fer un seguiment adequat de l’execució de l’estratègia.

b

Seguiment periòdic del grau d'avanç d'activitats i projectes

Moltes organitzacions defineixen la seva estratègia i elaboren plans d’acció, però el dia a dia no els permet fer un seguiment d’aquells projectes clau. D’aquesta manera, és habitual que l’estratègia es vagi diluint i no s’assoleixin els canvis planificats. Des de MomentumCo donem suport al procés d’implantació i seguiment de la part operativa de l’estratègia: actuacions i projectes.

b

Oficina de gestió de projectes

A alguns clients, us oferim un suport holístic entorn dels projectes a executar, que va des d’ajuda en la seva definició, amb elaboració de fitxes de projecte i estructuració de tota la informació disponible en el moment en qüestió, fins a contacte directe amb els líders de projecte per orientar-los en la seva tasca d’implantar-los, passant pel seguiment periòdic de les mètriques clau i la facilitació de la comunicació amb els diferents equips involucrats.

Altres serveis

Coneix altres serveis 

Definició de l'estratègia

 • Estratègia institucional i empresarial.
 • Organitzacions no lucratives i xarxes.
 • Processos de reflexió estratègica.
 • Direcció i facilitació de sessions.

Millora organitzativa

 • Mapes de processos i plans de millora.
 • Evolució i transformació organitzativa.
 • Redefinició de processos.
 • Simplificació administrativa.

Impuls a la participació

 • Estructuració de sessions.
 • Disseny, execució i anàlisi d’enquestes.
 • Dinàmiques participatives.
 • Sessions de brainstorming.
El nostre equip d'especialistes està preparat per proporcionar-te la solució ideal, adaptada a les necessitats específiques. No dubtis a sol·licitar el teu pressupost personalitzat de manera immediata i obtenir així la millor opció per a tu.