De les dades al coneixement: construcció de reportings

Inicio » Proyectos » Execució i Seguiment » De les dades al coneixement: construcció de reportings

Client

Fa més de 10 anys, a les organitzacions hi havia la “moda” de construir Quadres de Comandament Integral o Balanced Scorecard, d’indicadors clau o KPIs (Key Performance Indicators) i de les quatre perspectives per estructurar els objectius estratègics. Això era així perquè, entre d’altres coses, hi havia limitacions importants en l’obtenció de dades. Però aquesta mancança feia que es dediqués més recursos en la conceptualització dels reportings generats.

En el temps actual, gràcies als avenços tecnològics, l’allau de datasets amb volums elevadíssim de dades provinents dels diferents aplicatius i plataformes, fa que els nostres clients es trobin enfront de situacions en les que, per tal de poder llegir adequadament les dades i poder prendre millors decisions, cal realitzar una sèrie de tasques rellevants.

Nosaltres les resumim en les següents:

  • diagnosi de les fonts d’informació i de la qualitat de les dades que aporten.
  • identificació dels indicadors que es necessiten per reportar.
  • disseny offline dels reportings a implementar.
  • validació del disseny i de la periodicitat d’actualització.
  • construcció del reporting i posada en comú amb els implicats.
  • millora continua.
El nostre equip d'especialistes està preparat per proporcionar-te la solució ideal, adaptada a les necessitats específiques. No dubtis a sol·licitar el teu pressupost personalitzat de manera immediata i obtenir així la millor opció per a tu.