Declaració d’Accessibilitat

Inicio » Declaració d’Accessibilitat

ESTRATEGIA MOMENTUMCO SL s’ha compromès a fer accessible www.momentumco.eu, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a www.momentumco.eu

Situació de compliment

Aquest lloc web es parcialment conforme al Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no es accessible pels següents motius:

 • Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir diversos errors d’edició en alguna pàgina web, tant continguts HTML com en documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018.
 • Càrrega desproporcionada: no aplica.
 • El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable: podrien existir arxius ofimàtics en PDF o bé altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen en la seva totalitat els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 20 de gener de 2023.

El mètode emprat per tal de preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 20 de gener del 2023.

Observacions y dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre els requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat de l’espai web.

A través de les següents vies:

 • Correu electrònic: momentumco@momentumco.eu
 • Telèfon: 629 313 387

Sol·licituds d’informació accessible i reclamacions

Per tal de fer sol·licituds d’informació accessible i reclamacions (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de septiembre) s’ha d’accedir al Formulari de Contacte de la web i indicar “Sol·licitar informació accessible o fer una reclamació”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes que es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, es pot iniciar en el tràmit accedint al Formulari de Contacte i indicar “Reclamar una sol·licitud”.

Si havent realitzat la sol·licitud d’informació accessible o reclamacó aquesta ha estat desestimada, no està d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 15.2 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, pots iniciar una reclamació per:

 • Conèixer i oposar-te als motius de la desestimació. 
 • Instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada. 
 • Exposar les raons per les quals considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.
El nostre equip d'especialistes està preparat per proporcionar-te la solució ideal, adaptada a les necessitats específiques. No dubtis a sol·licitar el teu pressupost personalitzat de manera immediata i obtenir així la millor opció per a tu.