Impuls a la participació

Inicio » Serveis » Impuls a la participació

Impuls a la participació

Fomentant la col·laboració i la diversitat d’idees

L’estructuració de processos participatius, el disseny i l’anàlisi d’enquestes online, així com la facilitació de sessions de brainstorming, són eines fonamentals per a fomentar la col·laboració i la diversitat d’idees en l’àmbit organitzacional. L’ús de dinàmiques innovadores de participació ens permet assolir un enfocament eficient i creatiu que impulsa l’èxit i el creixement de l’empresa.

b

Estructuració de processos participatius

L’estructuració de processos participatius implica dissenyar i organitzar cuidadosament el desenvolupament d’activitats que fomenten la participació ciutadana o de stakeholders amb la finalitat de recollir, contraposar i debatre opinions i punts de vista de totes les persones implicades en el procés de conceptualització d’un projecte o l’elaboració d’una política pública.

b

Disseny, execució i anàlisi d'enquestes online

Les enquestes online son eines molt potents per a poder recollir opinions sobre aspectes molt específics. A MomentumCo les utilitzem per a iniciar reflexions estratègiques o processos participatius. Així, l’explotació i estructuració dels resultats és presentada en una sessió de treball presencial per a contrastar i complementar, podent invertir menys temps però de manera més eficaç en la pròpia sessió.

b

Facilitació de workshops amb diferents metodologies participatives

Desde MomentumCo hem dinamitzat centenars de sessions particpatives amb diferents metodologies, buscant sempre aquella que permeti millor assolir els objectius establerts. El punt clau de qualsevol sessió de treball participatiu és una bona preparació a nivell logístic, técnic i metodològic. 

b

Secretaria Tècnica de consells de participació

Els consells municipals de participació ciutadana són una eina molt potent per a establir un diàleg entre l’equip municipal i la ciutadania, generalment representada per entitats i organitzacions territorials o sectorials. Des de MomentumCo portem anys donant suport estratègic i logístic a consells municipals a través de la Secretaria Tècnica.

Altres serveis

Coneix altres serveis

Definició de l'estratègia

 • Estratègia institucional i empresarial.
 • Plans estratègics d’organitzacions no lucratives i xarxes.
 • Estructuració i coordinació de processos de reflexió estratègica.
 • Direcció i facilitació de sessions de reflexió estratègica. 

Execució i Seguiment

 • Plans d’acció.
 • Implantació de l’estratègia.
 • Identificació i monitorització dels indicadors clau.
 • Seguiment periòdic del grau d’avanç d’activitats i projectes.
 • Oficina de gestió de projectes.

Millora organitzativa

 • Mapes de processos.
 • Plans de millora.
 • Evolució organitzativa.
 • Redefinició de processos.
 • Simplificació administrativa.
El nostre equip d'especialistes està preparat per proporcionar-te la solució ideal, adaptada a les necessitats específiques. No dubtis a sol·licitar el teu pressupost personalitzat de manera immediata i obtenir així la millor opció per a tu.