Gestió per projectes amb Metodologies Àgils

Inicio » Proyectos » Execució i Seguiment » Gestió per projectes amb Metodologies Àgils

La Gestió per Projectes és la clau per implantar l’estratègia. Sense execució, l’estratègia es queda escrita en el paper que descriu el Pla. Es pot tractar de tenir un bon Pla estratègic, però sense un bon equip que treballi per projectes, res avança.

El treball amb els equips implicats, prioritza un enfoc basat en les Metodologies Àgils sorgides en l’entorn dels desenvolupament de software fa pocs anys. El context actual caracteritzat per, d’una banda, un entorn complex, incert i canviant i, de l’altra, unes necessitats dels usuaris / beneficiaris allunyades del consens i  de la certesa, requereix un canvi total de mentalitat en la concreció de projectes. El concepte clàssic de projecte centrat en l’Abast, on els Calendaris i Pressupostos sistemàticament s’incompleixen, i el valor afegit per l’usuari triga en ser efectiu, es substitueix per una visió àgil de la concepció viva del projecte, centrat en els equips, amb un valor afegit progressiu i un abast centrat en el compliment del calendari i els recursos disponibles.

L’experiència de co-creació amb els nostres clients, s’ha concretat en un model de Formació / Consultoria eminentment pràctic, realitzat amb els equips directius, encaminats a la concreció de Projectes que encaixin en els seus Objectius Estratègics. En alguns clients, ho hem acabat definint com una evolució de la DpO: la Direcció per Objectius i Projectes DpOiP.

La seqüencia de treball s’estructura en treballar 5 etapes:

  1. Objectius estratègics de la Organització.
  2. Objectius per cada Departament.
  3. Projectes per Departament que contribueixen a assolir a Objectius.
  4. Concreció dels Projectes: Abast, Etapes, Fites, Recursos, Stakeholders, Riscos, …
  5. Metodologia de seguiment implementació projectes.

Les darreres experiències en projectes d’aquest tipus les hem desenvolupat amb els equips de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i amb els equips de l’Hospital de Sant Joan de Deu a Sant Boi.

El nostre equip d'especialistes està preparat per proporcionar-te la solució ideal, adaptada a les necessitats específiques. No dubtis a sol·licitar el teu pressupost personalitzat de manera immediata i obtenir així la millor opció per a tu.