momentumco@momentumco.eu +34 93 633 89 15 momentum.co Diputació 297 2-2 A, 08009 Barcelona

Portfolio Category: Millora organitzativa

Smart Cities

Les administracions públiques tenen múltiples reptes de modernització i transformació organitzacional i digital, que requereixen un impuls i suport. Des de Momentumco estem donant suport a diversos municipis en la diagnosi i elaboració de plans per al desenvolupament d’estratègies Smart City o de ciutats intel·ligents. Algunes de les tasques que duem a terme són: fer…
Leer más

Consultoria estratègica i processos TIC

Aquesta tipologia de projectes tenen l’objectiu de proporcionar serveis d’assessoria estratègica i de processos en l’àmbit de les TIC. Dins d’aquest objectiu general, els nostres clients poden comptar amb suport especialitzat en qualsevol aspecte vinculat a: Consultoria estratègica: serveis per a la definició, revisió, planificació i materialització de l’estratègia en l’àmbit de les TIC amb…
Leer más

Catàlegs i Cartes de Serveis

Aquesta tipologia de consultoria aporta metodologia i criteris per tal de definir, identificar, estructurar i facilitar la confecció dels catàlegs i cartes de serveis de les administracions tot homogeneïtzant i coordinant la informació que es rep de les diferents dependències que conformen l'organització. La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon…
Leer más

Estudi sobre Gestió del Verd Urbà

L' "Estudio sobre la gestión del verde urbano de las principales ciudades españolas" elaborat per l' "Asociación Española de Parques y Jardines Públicos" (AEPJP) va comptar amb la col.laboració  de la "Federación Española de Municipios y Provincias" (FEMP), a través de la seva Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat, i de l' "Asociación Española de…
Leer más

momentumco@momentumco.eu +34 93 633 89 15 momentum.co Diputació 297 2-2 A, 08009 Barcelona