Confecció de Catàlegs i Cartes de Serveis

Inicio » Proyectos » Millora Organizativa » Confecció de Catàlegs i Cartes de Serveis

Aquesta tipologia de consultoria aporta metodologia i criteris per tal de definir, identificar, estructurar i facilitar la confecció dels catàlegs i cartes de serveis de les administracions tot homogeneïtzant i coordinant la informació que es rep de les diferents dependències que conformen l’organització.

La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que l’administració ha de fer pública la informació relacionada amb el catàleg dels serveis prestats, les cartes de serveis existents i la informació sobre els resultats de les avaluacions de qualitat i de la incidència social de les polítiques públiques.

Aquesta metodologia parteix de l‘anàlisi de la situació inicial on, primerament, cal identificar els referents de les unitats de treball amb els que, a través de reunions dirigides, caldrà dissenyar els diferents catàlegs de serveis. Els catàlegs es defineixen a través d’unes fitxes estructurades i un protocol definit. Després, es completa la informació amb la resta de l’equip per tal de complir amb allò demanat a la llei. Finalment, les cartes de serveis un cop validades són publicades a les webs de transparència de les diferents administracions. En aquests projectes és molt important establir procediments per l’actualització de la informació. En la mesura del possible, cal treballar la seva automatització a través d’eines i aplicacions.

El nostre equip d'especialistes està preparat per proporcionar-te la solució ideal, adaptada a les necessitats específiques. No dubtis a sol·licitar el teu pressupost personalitzat de manera immediata i obtenir així la millor opció per a tu.