Programa de modernització de polígons de Barcelona

Programa de modernització de polígons de Barcelona

Conscients de la importància que juguen els polígons d’activitat econòmica (PAE) en el desenvolupament econòmic local, des de Momentumco estem donant suport a la Diputació de Barcelona en el seguiment dels projectes dels 49 municipis subvencionats pel Programa de...
Millora de processos per guanyar en eficiència

Millora de processos per guanyar en eficiència

Les grans organitzacions solen estructurar la feina dels seus equips en processos que es van desenvolupant de la mateixa manera al llarg dels anys. Tanmateix, sovint el context varia (increment de feina, canvis en les demandes, …) i llavors cal dur a terme...
Estratègies d’avanç cap a l’Agenda 2030 i els ODS

Estratègies d’avanç cap a l’Agenda 2030 i els ODS

L’any 2020, es va treballar amb una universitat important de la Comunitat Valenciana en la seva Estratègia d’avanç cap als ODS. El projecte desenvolupa la voluntat de la universitat per integrar els ODS en la seva forma de treballar, identificant accions de...
Elaboració de Plans d’Actuació Municipal (PAMs)

Elaboració de Plans d’Actuació Municipal (PAMs)

Al llarg dels darrers anys, els consistoris han iniciat el procés d’elaboració dels seus Plans d’Actuació Municipal (PAM) per al proper mandat. Pensem que aquest és un procés important per escapar del dia a dia i fer una bona reflexió estratègica per tal...
Desenvolupament d’estratègies de Smart Cities

Desenvolupament d’estratègies de Smart Cities

Les administracions públiques tenen múltiples reptes de modernització i transformació organitzacional i digital, que requereixen un impuls i suport. Des de Momentumco, estem donant suport a diversos municipis en la diagnosi i elaboració de plans per al desenvolupament...