Millora de processos per guanyar en eficiència

Inicio » Proyectos » Millora Organizativa » Millora de processos per guanyar en eficiència

Les grans organitzacions solen estructurar la feina dels seus equips en processos que es van desenvolupant de la mateixa manera al llarg dels anys. Tanmateix, sovint el context varia (increment de feina, canvis en les demandes, …) i llavors cal dur a terme canvis per tal d’adaptar-s’hi. Des de Momentumco pensem que, en aquests casos, val la pena dur a terme una reflexió amb l’equip en qüestió, ja que és important implicar-los en la definició dels nous processos o decisions organitzatives que se’n derivin. En el darrer any hem acompanyat diferents clients en aquestes reflexions que consten dels següents passos:

  • Dibuixar el mapa de processos de la situació inicial (AS IS) a tres nivells.
  • Reflexionar i identificar dificultats, ineficiències i/o problemàtiques existents i plasmar-les sobre el mapa inicial.
  • Plantejar accions que permetin superar les dificultats detectades
  • Dibuixar el mapa de processos de la situació desitjada (TO BE).
  • Elaborar un pla d’acció prioritzat i calendaritzat.

Des de Momentumco considerem que la situació actual amb la irrupció del teletreball degut a la situació de pandèmia que estem vivint pot ser un bon moment per obrir reflexions sobre els processos.

El nostre equip d'especialistes està preparat per proporcionar-te la solució ideal, adaptada a les necessitats específiques. No dubtis a sol·licitar el teu pressupost personalitzat de manera immediata i obtenir així la millor opció per a tu.