Martí Aguilera

Martí Aguilera

Estudiant d'Economia per la Universitat Pompeu Fabra (promoció 2024). Des del 2022, cursa les pràctiques curriculars a MomentumCo. Especialitzat en tractament i anàlisis de bases de dades, col·labora en projectes d'estratègia i organització en el sector públic cultural.