Execució i seguiment

Plans d'acció / implantació de l’estratègia

Identificació i monitorització dels principals indicadors d’assoliment

Seguiment periòdic del grau d'avanç d'activitats i projectes

Oficina de gestió de projectes

momentumco@momentumco.eu +34 93 633 89 15 momentum.co Diputació 297 2-2 A, 08009 Barcelona