momentumco@momentumco.eu +34 93 633 89 15 momentum.co Diputació 297 2-2 A, 08009 Barcelona

PROJECTES Copy

  • Millora de processos per guanyar en eficiència

    Millora de processos per guanyar en efic

    Les grans organitzacions solen estructurar la feina dels seus equips en processos que es van desenvolupant de la mateixa manera…

    learn more

  • Suport al Programa de modernització de polígons de Barcelona

    Suport al Programa de modernització de p

    Conscients de la importància que juguen els polígons d’activitat econòmica (PAE) en el desenvolupament econòmic local, des de MOMENTUMco estem…

    learn more

  • Estratègies d’avanç cap als ODS

    Estratègies d’avanç cap als ODS

    Aquest 2020, hem estat treballant amb una universitat important de la Comunitat Valenciana en la seva Estratègia d’avanç cap als…

    learn more

  • Plans d’Actuació Municipal (PAMs)

    Plans d’Actuació Municipal (PAMs)

    Aquesta tardor, un cop constituïts els nous consistoris, molts d'ells han iniciat el procés d'elaboració dels seus Plans d'Actuació Municipal…

    learn more

  • Smart Cities

    Smart Cities

    Les administracions públiques tenen múltiples reptes de modernització i transformació organitzacional i digital, que requereixen un impuls i suport. Des…

    learn more

  • Consultoria estratègica i processos TIC

    Consultoria estratègica i processos TIC

    Aquesta tipologia de projectes tenen l’objectiu de proporcionar serveis d’assessoria estratègica i de processos en l’àmbit de les TIC. Dins…

    learn more

  • Catàlegs i Cartes de Serveis

    Catàlegs i Cartes de Serveis

    Aquesta tipologia de consultoria aporta metodologia i criteris per tal de definir, identificar, estructurar i facilitar la confecció dels catàlegs…

    learn more

  • Definició de l’Estratègia de Museus o institucions culturals

    Definició de l’Estratègia de Museu

    Des de MOMENTUMco, apostem per la creació d'un equip motor intern del Museu, que lideri el procés de reflexió estratègica…

    learn more

  • Estratègia Organitzacions i Xarxes

    Estratègia Organitzacions i Xarxes

    Les organitzacions han vist com en els darrers anys els recursos públics i privats destinats al sector no lucratiu han…

    learn more

momentumco@momentumco.eu +34 93 633 89 15 momentum.co Diputació 297 2-2 A, 08009 Barcelona