Simplificació Administrativa

Aquesta tipologia de projectes permeten millorar l’eficiència, l’eficàcia i la legalitat dels procediments i tràmits que s'enmarquen en l'àmbit de la Simplificació Administrativa dins de les Administracions Públiques. Aquesta transformació és imprescindible per avançar cap als nous reptes que plantegen les lleis de procediment administratiu comú i transparència, tant a nivell de serveis, com de tràmits i procediments.

Per una banda, la Simplificació Administrativa millora la funció pública a través de la racionalització de les càrregues de treball, el foment de la gestió digital i la interoperabilitat. I per altra banda, beneficia a la ciutadania estalviant desplaçaments i disminuint les exigències documentals.

Aquesta metodologia consisteix en la reenginyeria dels processos a partir de la descripció de la situació de partida, així com en l’elaboració d’un Pla d’acció per a la implantació de les millores i l’avaluació de l’impacte a través de la quantificació d’estalvis.

momentumco@momentumco.eu +34 93 633 89 15 momentum.co Diputació 297 2-2 A, 08009 Barcelona