Barcelona, ciutat i turisme

S’ha desenvolupat un procés de reflexió d'ampli espectre ciutadà amb l’objectiu d'identificar els reptes clau que la ciutat haurà d'abordar en els pròxims anys i, recollir propostes d’iniciatives per tal de, entre tots els implicats, millorar l'encaix de la ciutat i el turisme en el marc d’un model responsable.  El procés ha comptat amb la participació total de més de 130 persones representants d’entitats ciutadanes, empreses i institucions relacionades amb l’activitat turística, així com experts en la matèria, i s’ha estructurat en tres sessions de treball dissenyades amb un format participatiu per tal d’afavorir la recollida d’opinions i el seu contrast entre tots els participants:

 • Sessió 1: Tendències i impactes
 • Sessió 2: Reptes i temes clau de futur
 • Sessió 3: Propostes per millorar l’encaix entre ciutat i turisme

 Hem desenvolupat les següents tasques d’Oficina Tècnica del projecte:

 • Organitzar i dissenyar el procés de reflexió estratègica i les sessions de treball conjuntament amb la comissària i l’equip responsable de l’àmbit de turisme de l’Ajuntament de Barcelona
 • Facilitar els debats i elaborar-ne les actes i documents de síntesi corresponents
 • Donar suport en la redacció del document final, presentat a l’Alcalde el 9 d’abril de 2015 en el marc d’un Consell General extraordinari de Turisme de Barcelona.

Aquest projecte posa en evidència que reunir i fer treballar conjuntament els principals implicats en un tema concret (en aquest cas l’encaix entre ciutat i turisme) és una eina molt potent per a:

 • Fer una diagnosi participatiu de la situació actual, compartint els impactes positius i negatius que afecten a la ciutat.
 • Identificar els reptes que com a conjunt d’implicats s’han d’abordar.
 • Elaborar un full de ruta de futur, identificant propostes d’accions.
 • Generar aprenentatges compartits, noves idees i nous espais de diàleg i de cooperació.
 • Facilitar coneixences i establir relacions entre implicats que no acostumen a coincidir

En aquest cas concret, amb només 9 hores de treball efectiu dels participants, s’ha generat una gran quantitat d’idees, propostes i debats enriquidors al voltant de l’encaix entre ciutat i turisme, gràcies en gran part a l’ús d’una metodologia que permet compartir i contrastar idees de forma molt estructurada i eficient, en el marc d’una reflexió estratègica estructurada.

momentumco@momentumco.eu +34 93 633 89 15 momentum.co Diputació 297 2-2 A, 08009 Barcelona