Estratègies d’avanç cap als ODS

Aquest 2020, hem estat treballant amb una universitat important de la Comunitat Valenciana en la seva Estratègia d’avanç cap als ODS. El projecte desenvolupa la voluntat de la universitat per integrar els ODS en la seva forma de treballar, identificant accions de canvi i millora tant en la forma de treballar de la mateixa universitat, com en l'entorn socioeconòmic que l'envolta. Amb aquesta finalitat, s'han obert debats sobre el potencial de la Universitat per millorar la seva realitat i la del seu entorn, amb l'objectiu de que aquests permetessin identificar actuacions i impulsar canvis en els propers anys per avançar cap als ODS.

Aquest procés ha estat bàsicament participatiu i desenvolupat des de baix cap a dalt, amb la implicació de tots els principals agents tant de la Universitat, com del seu entorn social i econòmic.

Al llarg de tot l'any s'ha realitzat un procés participatiu que, a causa de la pandèmia, ha hagut de desenvolupar-se utilitzant diversos formats i dinàmiques online, i que ha permès identificar un llarg catàleg d'Actuacions que des de la Universitat poden desenvolupar internament, o impulsar en el seu entorn, convertint-se en un motor d'avanç cap als ODS en l'entorn regional de la universitat. Al llarg de l'any vinent, està previst la redacció del document final que estructura les propostes per assolir els ODS des del punt de vista de les 4 missions clau de la universitat: docència, investigació, governança i gestió  i compromís amb la societat.

momentumco@momentumco.eu +34 93 633 89 15 momentum.co Diputació 297 2-2 A, 08009 Barcelona