Estratègia Organitzacions i Xarxes

Les organitzacions han vist com en els darrers anys els recursos públics i privats destinats al sector no lucratiu han disminuït de forma dramàtica. Al mateix temps, els canvis culturals i tecnològics, especialment assumits per les noves generacions, han obert nous espais per a la col·laboració. Per afrontar el nou escenari, es indispensable abordar una reflexió estratègica en la que a la vista dels canvis i la seva possible evolució, s’actualitzi la missió, els objectius, l’estratègia clau i els projectes d’avanç que assegurin una aportació de valor als stakeholders i, en definitiva la sostenibilitat a mig termini d’aquest tipus d’organitzacions.

A MOMENTUM&co considerem que cal superar el concepte clàssic de Pla Estratègic per centrar-se en una visió més àgil de l’Estratègia, entesa com un full de ruta indissociable de l’Execució, concretada en Projectes. En conseqüència, entenem el nostre rol sobretot com a metodòlegs - facilitadors que hem de estructurar els continguts definits pels equips humans implicats. La feina es fonamenta en tres premisses: comprendre molt bé com estan afectant els canvis de l’entorn a la organització i els seus stakeholders, aprofitar el millor possible els diferents talents de l’equip i altres implicats clau, i posar en valor la marca i el capital social i simbòlic acumulat de la institució analitzada.

Una part central del procés es la realització d’una o diverses sessions participatives de reflexió estratègica entre l’equip de la institució i altres persones clau que poden aportar coneixement. Finalment, el nostre desig sempre ha estat acompanyar a la institució en la posada en marxa de les accions definides i en la definició d’una metodologia de seguiment de l’execució de l’estratègia: sense execució, l’estratègia servirà de poc.

En aquest 2020 els projectes d’aquest tipus els hem desenvolupat amb els equips dels ajuntaments de Montornès del Vallès i de Sant Adrià de Besòs (projectes PAM 2020 – 2023), l’ajuntament de Viladecans en l’àmbit de la participació ciutadana, les organitzacions no lucratives  Down Catalunya i Fundació Viver de Bell-lloc, el Instituto Tecnológico de Informática (ITI) de la Comunitat Valenciana, la Diputació de Bizkaia en la seva estratègia de suport al desenvolupament industrial i a la Direcció de Relacions Institucionals de l’Ajuntament de Barcelona.

momentumco@momentumco.eu +34 93 633 89 15 momentum.co Diputació 297 2-2 A, 08009 Barcelona