Consultoria estratègica i processos TIC

Aquesta tipologia de projectes tenen l’objectiu de proporcionar serveis d’assessoria estratègica i de processos en l’àmbit de les TIC. Dins d’aquest objectiu general, els nostres clients poden comptar amb suport especialitzat en qualsevol aspecte vinculat a:

  • Consultoria estratègica: serveis per a la definició, revisió, planificació i materialització de l’estratègia en l’àmbit de les TIC amb l’objectiu final de crear valor de forma sostinguda al llarg del temps.
  • Consultoria d’organització i processos: serveis de suport especialitzat en la definició de processos, anàlisi i reenginyeria de processos actuals ja sigui per maximitzar-ne l’eficiència i eficàcia, o facilitar l’assoliment d’uns objectius concrets (incrementar la transparència o la seguretat, ja sigui per a l’adaptació a noves necessitats o noves tecnologies, anàlisi i gestió dels possibles impactes organitzatius relacionats amb el govern, gestió o ús de les TIC, etc.).
  • Consultoria d’avantprojectes: realització de les tasques preliminars necessàries per a la definició de plans de projecte per a la futura construcció d’aplicacions o serveis TIC.

Disposem de consultors especialitzats i project managers que, a més del lliurament dels productes esperats, donaran suport al llarg de tot el projecte des de la seva planificació (riscos, abast, ...), seguiment i control fins al tancament del projecte seguint la nostra metodologia de gestió de projectes basada ens els estàndards internacionals, com les metodologies PRINCE-2 i metodologies Agile.

 

momentumco@momentumco.eu +34 93 633 89 15 momentum.co Diputació 297 2-2 A, 08009 Barcelona