NEWSLETTER

*|MC:SUBJECT|*
Newsletter                                                                                             Desembre 2017
Descarrega la Newsletter en PDF 

Projectes desenvolupats al llarg del 2017

Suport a la concreció de l'estratègia d'organitzacions not for profit 


Al llarg de l'any 2017, hem continuat ajudant un important nombre d'institucions no lucratives, de diferents sectors, en la DEFINICIÓ DE LA SEVA ESTRATÈGIA. En els darrers mesos hem tingut la sort de participar en quatre projectes  que ens han omplert de satisfacció i coneixement: el suport a l'elaboració del Pla Estratègic del MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA "Estratègia MACBA 2020", l'Estratègia de la xarxa REDIT (Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana), l'Estratègia de Ia FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL (dedicada a la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social, mitjançant, entre d'altres, el Projecte Roba Amiga), i el Pla Estratègic ALUMNI de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), encàrrec del Consell Social.

Estudi de benchmarking sobre la Gestió del Verd Urbà a 54 municipis, mitjançant un survey online

 
L"Asociación Española de Parques y Jardines Públicos" (AEPJP), amb la col·laboració  de la "Federación Española de Municipios y Provincias" (FEMP), a través de la seva Xarxa de Governs Locals /  Biodiversitat, i de l' "Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines" (ASEJA), ens va encarregar un estudi per tal de conèixer i analitzar els models de gestió de la infraestructura verda de 54 municipis espanyols, així com per comparar 14 indicadors clau que expliquen els diferents models i realitats de la gestió del verd urbà de diverses ciutats. L'equip MOMENTUMco va ajudar a dissenyar l'enquesta de manera alineada als objectius de l'estudi, coordinar l'enviament i la obtenció de les respostes de l'enquesta, utilitzant la plataforma online SurveyMonkey, explotar de forma analítica els resultats obtinguts i elaborar l'informe final, en base  a la interpretació dels resultats i la confecció dels respectius gràfics i indicadors.
 

Workshops de treball en equip per millorar processos i per recollir requeriments funcionals


Per millorar processos d'una manera àgil i consensuada amb un grup de treball (10-15 persones) multidisciplinar, hem ofert als nostres clients la metodologia de workshop amb panells i targetes. D'aquesta manera, amb una bateria de sessions programades, hem ajudat a redefinir, per exemple, processos relacionats amb la tramitació de llicències municipals, o la gestió d'objectes perduts, així com també per definir conjuntament entre els principals implicats requeriments que les futures solucions tecnològiques hauran de recollir per tal de donar resposta als nous processos establerts.

Indicadors i quadre de comandament: Power BI

 
Al llarg del 2017 hem col·laborat en diversos projectes amb l'objectiu d'automatitzar el tractament de les dades de diferents fonts d'informació i, d'aquesta manera, aprofundir en l'anàlisi de les tendències que es generen en la gestió municipal. Hem pogut constatar que l'eina Microsoft Power BI és una de les tecnologies que ajuda a fer aquesta transició vers el foment de l'anàlisi de dades d'una manera més fàcil. Al Regne Unit hem trobat aquest exemple per il·lustrar que estem arribant a una nova era de visualització i de compartir informació, en línia amb el que ara s'està desenvolupant a diverses organitzacions i Ajuntaments.

- Exemple Power BI: UK Public Sector Local & Regional Government
            

Oficina tècnica de suport al desenvolupament i execució de projectes

 
Ja fa uns anys que un dels serveis que oferim als nostres clients és el de desenvolupar el rol d'Oficina Tècnica de Suport per al desenvolupament, implantació i execució de Projectes. Sempre recordem que "CANVI = ESTRATÈGIA x EXECUCIÓ", és a dir, que si un dels dos factors és zero, no avançarem. Si els Projectes concreten la realització de l'Estratègia, sense una efectiva Execució dels mateixos, l'Estratègia no pot avançar cap els Objectius desitjats. Alguns exemples paradigmàtics desenvolupats al llarg d'aquest semestre són l'acompanyament a la Direcció de Turisme, a qui donem suport en tots els espais participatius al voltant del Consell Municipal de Turisme i Ciutat i del Pla Estratègic de Turisme, i la feina realitzada a la Fundació Barcelona Respiratory Network (www.brn.cat) on actuem com a gabinet tècnic dels diferents òrgans col·legiats (patronat, comitè científic, comitè executiu, ...) i donem suport a l'execució de les diferents accions planificades.

Recomanem les següents lectures

Future perfect: what will universities look like in 2030?


L'edició del Times Higher Education, publicat a finals del 2015, portava un article en el qual set acadèmics distingits explicaven als lectors com s'imaginaven l'educació superior l'any 2030, tractant qüestions com el paper de les tecnologies, el rol de la Intel·ligència artificial, la necessitat de potenciar la lectura, la interdisciplinarietat, el Long Life Learning, la pèrdua del monopoli del coneixement per part de les universitats, ... Hem recuperat aquest article ja que estem començant a treballar amb una gran Universitat sobre la seva Visió 2030.
Article disponible

Eines i tècniques de dinamització


La GERÈNCIA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA de l'Ajuntament de Barcelona va publicar aquest document, "EINES I TÈCNIQUES DE DINAMITZACIÓ", on es presenta un recull d’eines i dinàmiques emprades en la dinamització de les 410 trobades presencials fetes en el procés participatiu per a l'elaboració del PAM 2016-2019. L'equip MOMENTUMco va ser un dels 12 equips de consultors encarregats de dissenyar i dinamitzar les sessions de treball presencial. En el nostre cas, vàrem ser els adjudicataris del lot del concurs relatiu al camp de l'ACTIVITAT ECONÒMICA, que englobà el Turisme, el Consum, els Mercats, o l'Economia Social i Solidària, entre d'altres. Igualment, i en el mateix context, varem ajudar a desenvolupar els processos participatius per a la concreció del Pla d'Actuació Municipal (PAD) del Districte de Sants - Montjuïc.
Document disponible

Geografies de la Innovació a l'àrea metropolitana de Barcelona


L'estudi "Geografies de la Innovació a l'àrea metropolitana de Barcelona" busca avaluar a nivell metropolità, l'impacte de les iniciatives innovadores en el territori, entenent que les condicions del teixit urbà influeixen en la generació de diversos models econòmics i espacials.
Estudi disponible

L'any 2017 ens han demanat  projectes de ...

Reforcem l'equip MOMENTUMco per l'any 2018

A MOMENTUMco acabem l'any amb un equip entusiasta, divers i multidisciplinari. A més dels tres socis de l'empresa, Xavier EstivillJoan Casals i Sergi Galván, la Cap de Projectes Lara Astiz, la Consultora Irene Humet, i la Team Assistant Soraya Ali, enguany hem completat l'equip amb la incorporació de la Consultora Junior Maria Moreno, que ja treballava amb nosaltres des de  principis de l'any 2016 com a estudiant en pràctiques, en Pablo Villegas com a Consultor Tècnic i l'Ariadna Parladé com a estudiant en pràctiques. 


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|MC:SUBJECT|*
Newsletter                                                                                             Desembre 2018

Projectes desenvolupats al llarg del 2018

Suport al desenvolupament i execució de l'estratègia d'organitzacions i xarxes


Al llarg d'aquest 2018 hem seguit col·laborant amb una sèrie d'institucions (organitzacions no lucratives, xarxes i alguna gran empresa del sector serveis) en el  desenvolupament de projectes al voltant de l'ESTRATÈGIA o de la seva execució. Hem treballat en la definició de l’estratègia d’un parell de museus i la definició d'un model estratègic d'Universitats Saludables i Sostenibles d’una xarxa d’universitats. També hem donat suport a la Generalitat de Catalunya en el disseny d'acords de col·laboració estratègica amb institucions culturals i en diverses Fundacions en l'execució dels projectes estratègics.

Desenvolupament de processos de participació ciutadana


Aquest any hem ajudat a desenvolupar diversos processos de participació ciutadana en diferents administracions. Aquest fet ens ha permès avançar conjuntament cap a una reflexió que hauria de permetre superar la distància que a vegades trobem entre planificació i participació: la ciutadania té una clara necessitat i demanda d'informació, fet que ha d'obrir una tendència a aproximar les decisions tècniques i els col·lectius afectats d'una manera més constant i fluïda. Al llarg d'aquest 2018 hem treballat en processos del barri de la Verneda a Barcelona, a Sant Adrià del Besòs, a Badalona, al Cabildo de Gran Canaria i al Parc de Collserola de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Secretaria tècnica de suport a Projectes, Estratègies, Organitzacions i Espais de governança i participació

 
En els darrers anys, des de MOMENTUMco ens hem anat especialitzant en exercir el rol d'Oficina Tècnica de Suport per al desenvolupament, implantació i execució d'Estratègies i Projectes, seguint sempre el lema "CANVI = ESTRATÈGIA x EXECUCIÓ", és a dir, que si qualsevol dels dos factors és zero, no avançarem.
Entenem que el rol d'una Secretària Tècnica és donar suport als equips directius en aspectes operatius, logístics i de seguiment de l'execució de les actuacions o estratègies prèviament definides. Enguany, a part de seguir acompanyant a la Direcció de Turisme de Barcelona, en tots els espais participatius al voltant del Consell Municipal de Turisme i Ciutat de Barcelona, a la Fundació Barcelona Respiratory Network, en la qual actuem com a gabinet tècnic donant suport a l'execució de les accions planificades, i a la Fundació Julio Muñoz Ramonet, també ens hem incorporat a l'equip de l'Estratègia per a l'Ocupació de Barcelona 2016 - 2020 i el Pla per al Foment de l'Ocupació Juvenil de Qualitat, ambdós liderats des de Barcelona Activa, i estem acompanyant a un centre de recerca d'alt nivell en el seguiment de la seva estratègia de Recursos Humans (HRS4R).
El rigor, la flexibilitat en les necessitats del client, la proximitat en el tracte i l'agilitat en la resposta són els elements clau en els que basem el nostre suport.

La simplificació en la visualització de dades

 
Al llarg del 2018 hem col·laborat en diversos projectes amb l'objectiu de dissenyar i implementar quadres de comandament i reportings "ergonòmics" per als nostres clients. És a dir, que siguin de ràpida i fàcil lectura per al receptor, ofertint solucions visuals per extreure conclusions ràpides i que el disseny dels informes promogui la interacció per tal d'analitzar amb més detall les dades. En aquesta direcció cada vegada més comuna, la Generalitat ha presentat la nova Guia de Visualització de Dades per tal d'evitar que l'excessiva informació en dificulti l'anàlisi i que, mitjançant gràfics entenedors i senzills, es visualitzin tot tipus d'informació.
Un gràfic poc habitual que ens ha resultat especialment interessant, ja que permet la interacció i simplifica molt la lectura, és el Sankey Diagram, que permet visualitzar la magnitud d'un flux entre punts d'una xarxa.

  

Cercador de Serveis per a Empreses (AMB)

 
Aquest any 2018 hem iniciat una col·laboració amb l'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB basada en el manteniment i millora, tant dels continguts com de l'estructura del Cercador de Serveis per a Empreses.
Actualment, l'equip MOMENTUMco està compaginant la posada en marxa d'un redisseny del Cercador, amb la intenció de fer-lo més útil pels seus usuaris, amb una actualització periòdica completa dels seus continguts en coordinació amb els Ajuntaments dels 36 municipis de l'àrea metropolitana.
A principis de 2019 està previst que es faci una presentació del nou disseny i del contingut del Cercador als diferents tècnics dels municipis que conformen l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Alguns clients nous o retrobats aquest 2018

Recomanem les següents lectures

Circular Economy in Cities: A Strategic Approach Towards a Sustainable Society Patrick Lindner, Cynthia Mooij i Heather Rogers.? 

 
Les ciutats estan en una posició única per ajudar a lluitar contra el canvi climàtic. El concepte d'Economia Circular està guanyant impuls en els municipis com a eina per a la seva ciutat. Tanmateix, es detecta una falta de claredat sobre el que és l'Economia Circular i la seva relació amb el desenvolupament estratègic sostenible (ODS).
Aquesta investigació que aquí compartim, sintetitza les definicions de l'Economia Circular i resumeix el que estan fent 21 ciutats de tot el món, analitzant la seva contribució estratègica cap a una societat més sostenible. 
Sens dubte aquesta és una línia de treball que el món local, especialment agrupat al voltant dels pols de desenvolupament econòmic (a nivell metropolità o comarcal, per exemple), pot desenvolupar per avançar cap a un territori i una societat més sostenible.
Document disponible

Ressenya del llibre “It Doesn’t Have to be Crazy at Work”. Jason Fried i David Heinemeier Hansson, The Economist

 
Els autors sostenen que és perfectament possible gestionar una organització sense requerir que els empleats treballin junts durant llargues hores. Ens mostren interessants exemples de com millorar l’ambient de treball i millorar la motivació dels equips.
 
How to run a calm workplace

L'any 2018 ens han demanat  projectes de ...

Reforcem l'equip MOMENTUMco per a l'any 2019

A MOMENTUMco acabem l'any amb un equip entusiasta, divers i multidisciplinari. A més dels tres socis de l'empresa, Xavier EstivillJoan Casals i Sergi Galván, les cap de projectes Lara Astiz i Irene Humet, els consultors Maria Moreno i Pablo Villegas i la team assistant Soraya Ali, aquest any s'han sumat dos membres més a l'equip, el consultor Martí Segura i la Belén Martínez com a estudiant en pràctiques.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|MC:SUBJECT|*
Un any més, contactem amb vosaltres per tal de desitjar-vos Bones Festes i molta sort per l'any 2020. Esperem que hagueu tingut un molt bon 2019 i ens alegrem de poder compartir amb vosaltres alguns dels projectes desenvolupats aquest any.
 

Alguns projectes desenvolupats al 2019

 

Definició de l'Estratègia de Museus o institucions culturals

Al llarg d'aquest any 2019 hem continuat donant suport a diverses importants institucions culturals en temes de reflexió estratègica i quadres de comandament d'indicadors clau. Entre tots, clients i equip MOMENTUMco, a poc a poc hem anat evolucionant des d'una cultura de molta planificació centrada en el diagnòstic, cap a una cultura àgil on les estratègies d'avanç i la visió del model de canvi agafen el rol central del projecte i es combinen amb la necessitat de facilitar l'execució basada en projectes clau.
La continuada davallada dels pressupostos públics dedicats a l'àmbit de la cultura dificulta molt l'execució de les estratègies i els projectes de canvi associats. La lluita contra el desencant motivat per l'extrema manca continuada de recursos, és avui la prioritat de les institucions culturals. En aquest context, el treball per projectes, amb un enfoc metodològic àgil de les actuacions mostra que, malgrat tot, es pot superar el desencís i anar avançant per donar un millor servei a la ciutadania. La professionalitat dels equips humans implicats, juntament amb les dificultoses iniciatives de recerca de fons privats i l'aparició periòdica de Fons Europeus, permet mantenir iniciatives puntuals però de gran qualitat i avanç cap a institucions culturals excel·lents i més properes a la ciutadania.
Vols saber-ne més?

 

Plans d'Actuació Municipal (PAMs)

Aquesta tardor, un cop constituïts els nous consistoris, molts d'ells han iniciat el procés d'elaboració dels seus Plans d'Actuació Municipal (PAM) per al proper mandat. Pensem que aquest és un procés important per escapar del dia a dia i fer una bona reflexió estratègica per tal d'identificar els principals reptes que ha d'abordar un municipi en els propers anys i la manera de fer-ho. El PAM és un document que estableix les línies prioritàries, els objectius i les actuacions de l’acció del govern prevista al llarg del mandat i és, per tant, el full de ruta municipal per els propers anys. Si bé l'equip de govern té molt a dir-hi, és de vital importància comptar amb la implicació total dels equips tècnics, ja que ells seran els executors dels projectes, i també pot ser un molt bon moment per fer participar i implicar a la ciutadania. Des de MOMENTUMco,  ja des de l'anterior mandat, hem aportat la nostra experiència en planificació estratègica al terreny municipal, donant suport i acompanyament a diversos ajuntaments en l'elaboració i concreció dels PAMs, que esperem siguin ambiciosos, però alhora viables, i permetin orientar els projectes de transformació municipal per a avançar cap a la Visió desitjada per governs i ciutadania.
Vols saber-ne més?

 

Catàleg i Cartes de Serveis

Des de MOMENTUMco aportamos aporten metodologia i criteris per tal de definir, identificar, estructurar i facilitar la confecció dels catàlegs i cartes de serveis de les administracions tot homogeneïtzant i coordinant la informació que es rep de les diferents dependències que conformen l’organització.
Aquesta metodologia parteix de l’anàlisi de la situació inicial on primerament cal identificar els referents de les dependències organitzacionals amb els que, a través de reunions dirigides, caldrà dissenyar els diferents catàlegs de serveis. Els catàlegs de serveis es defineixen a través d’unes fitxes estructurades i un protocol definit. Després es completa la informació amb la resta de l’equip per tal de complir amb allò demanat a la llei. Finalment, les cartes de serveis un cop validades són publicades a les webs de transparència de les diferents administracions. En aquests projectes és molt important establir procediments per l’actualització de la informació. En la mesura del possible, cal treballar la seva automatització a través d’eines i aplicacions.
Vols saber-ne més?

 

Desenvolupament d'Estratègies Smart City

Les administracions públiques tenen múltiples reptes de modernització i transformació organitzacional i digital que requereixen impuls i suport. Des de MOMENTUMco estem donant suport a diversos municipis en la diagnosi i elaboració de plans per al desenvolupament d’estratègies Smart City o de ciutats intel·ligents.  Algunes de les tasques que duem a terme són: fer una diagnosi territorial identificant les oportunitats i necessitats Smart del municipi, definir l’Estratègia Smart i elaborar el Pla d’Acció, identificar i concretar els projectes prioritaris, establir la Governança i crear els òrgans impulsors, així com el suport en la realització dels processos participatius necessaris. Aquestes estratègies tenen l’objectiu final de millorar la qualitat de vida de la ciutadania d’aquests municipis impulsant l’us de les tecnologies.
A més de l’anàlisi i planificació estratègica, també, donem assessorament i acompanyament als municipis per a:
  • obtenció de distintius o segells Smart
  • recerca de fons de finançament (FEDER) per al desenvolupament dels projectes Smart
  • definició d’indicadors i establiment de metodologies per al seguiment de l’assoliment dels objectius Smart
  • suport en la realització dels processos participatius necessaris
  • acompanyament en la gestió del canvi
Vols saber-ne més?

 

Posada en marxa d'Oficines de Dades

Les dades són una infraestructura bàsica i clau per poder prendre decisions de manera més ràpida i objectiva. Amb aquesta premissa, donem suport als nostres clients en la posada en marxa d'Oficines de Dades per a que esdevinguin les responsables de la gestió, la qualitat, la governança i l'explotació de les dades al voltant d'allò relacionat amb l'estratègia i l'operativa. Algunes de les tasques que duem a terme són: identificar i catalogar els indicadors de gestió, procedimentar els processos d'obtenció de dades, disseny i construcció de reportings, actualització periòdica d'indicadors i, pot ser la més important de totes, anàlisi de les dades. L'objectiu final és poder treballar i analitzar la informació per fer-nos més coneixedors de la nostra realitat i, poder així, realitzar els canvis necessaris per millorar.

Clients nous o retrobats aquest 2019

Actualitat

Mòdul online de Xavier Estivill 

“De la Planificación a la Estrategia: un enfoque ágil en el contexto actual”

El Xavier, ha gravat un mòdul online en el que comparteix conceptes bàsics adquirits al llarg d'anys d'experiència pràctica de suport a institucions públiques i no lucratives, en un moment com l'actual on del concepte Planificació s'ha passat a donar més pes a l'Estratègia i la seva Execució. El mòdul consta de 10 xerrades on es presenten els temes clau i l'evolució del concepte Planificació Estratègica cap a una visió àgil i enfocada a la necessitat de desenvolupar un “pensament estratègic” permanent a tots nivells d'una organització i de presentar l’execució de l'estratègia, mitjançant projectes, com un tema clau.
El mòdul estarà disponible a principis del 2020 que és quan està previst el llançament mundial de la plataforma online POLILOGY (polilogy.org), que comptarà amb una variada oferta de vídeos de capacitació i d'experiències de gestors públics, destinada, en un primer moment, al mercat sobretot Llatinoamericà. La plataforma POLILOGY, amb seu a Mèxic, oferirà capacitació política, governamental i de gestió pública “on demand”. És una plataforma en streaming per ajudar a professionalitzar a tots els usuaris interessats en la governança de les institucions i en la gestió pública. POLILOGY sortirà al mercat amb dues línies de servei: Vídeos de capacitació i actualització continua de coneixements i experiències de personatges i gestors rellevants. Els continguts accessibles son producte de la col·laboració amb professionals de la política i de la gestió o consultoria pública, que comparteixen els seus coneixements i la seva experiència pràctica en temes especialitzats.
Més informació sobre POLILOGY

L'any 2019 ens han demanat projectes de...

Reforcem l'equip per al 2020

A MOMENTUMco acabem l'any amb un equip entusiasta, divers i multidisciplinari. A més dels tres socis de l'empresa, Xavier EstivillJoan Casals i Sergi Galván, les cap de projectes Lara Astiz i Irene Humet, els consultors/es Maria MorenoPablo Villegas i Martí Segura i la team assistant Soraya Ali, aquest any s'ha incorporat a l'equip Victor Vico, com a estudiant en pràctiques.
A més a més, tres dels membres de l'equip, Joan Casals, Sergi Galvàn i Lara Astiz, han aconseguit aquest any la Certificació en gestió de projectes PRINCE2®. La Maria Moreno al llarg d'aquest 2019 ha completat el curs de formació continuada online "What does it mean to identify as Transgender or Gender Non-Conforming (TGNC)?" i actualment està realitzant l'"Agile Crash Course" i el Xavier Estivill ha finalitzat els cursos"Business Strategy Execution: The Agile/Lean Way"  i  "Essentials of Strategic Thinking".
Twitter
Website

Presencialment, ens podeu trobar a la nostra nova oficina a Barcelona, al carrer Diputació, 297 2n 2a A  

Copyright © 2019 Estratègia MOMENTUMco, All rights reserved.

Our mailing address is:
momentumco@momentumco.eu


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

momentumco@momentumco.eu +34 93 633 89 15 momentum.co Diputació 297 2-2 A, 08009 Barcelona