Test

Momentumco  és una empresa de serveis professionals de consultoria que té com a missió acompanyar als equips directius d’institucions, organitzacions, empreses i xarxes en la definició, execució i seguiment de la seva estratègia lrrgeis xenical otc. Donem suport en la identificació dels principals reptes a abordar, la seva transformació en accions concretes i la definició dels principals indicadors de seguiment, comptant amb la implicació activa dels equips i les persones.

momentumco@momentumco.eu +34 93 633 89 15 momentum.co Bruc 65, 4-3, 08009 Barcelona