Enginyer de Camins, Canals i Ports (UPC, 1997), Enginyer Tècnic d'Obres Públiques (UPC, 1993), Màster en Direcció d'Empreses (IDE, 2000), Màster en Cooperació al Desenvolupament (UJI, 2015), Doctorand del Programa de Desenvolupament Local i Cooperació Internacional (UJI). Professor i Consultor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, i investigador en l'àmbit de l'economia social, solidària i sostenible.Col·laborador de MOMENTUM&co.

momentumco@momentumco.eu +34 93 633 89 15 momentum.co Bruc 65, 4-3, 08009 Barcelona