Execució i seguiment

Plans d'acció / implantació de l’estratègia

Identificació i monitorització dels principals indicadors d’assoliment

Seguiment periòdic del grau d'avanç d'activitats i projectes

Oficina de gestió de projectes

momentumco@momentumco.eu +34 93 633 89 15 momentum.co Bruc 65, 4-3, 08009 Barcelona